Algemene voorwaarden & Retouren

De algemene voorwaarden van Gelnagels-zetten.nl kun je vinden via de onderstaande knop. In dit bestand vind je tevens het herroepingsformulier indien je een product terug wilt zenden.

Algemene voorwaarden:

1. Definities

Bezoeker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website gelnagels-zetten.nl bezoekt.
Partners: externe partijen waarnaar gelnagels-zetten.nl doorverwijst voor de aankoop van producten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van gelnagels-zetten.nl.

3. Rol van gelnagels-zetten.nl

gelnagels-zetten.nl verkoopt zelf geen producten. De website fungeert als een doorverwijzingsplatform dat bezoekers doorverwijst naar partners waar producten kunnen worden aangeschaft.

4. Aansprakelijkheid

gelnagels-zetten.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten, diensten of andere zaken van websites waarnaar wordt doorverwezen.
De aansprakelijkheid van gelnagels-zetten.nl is beperkt tot de directe schade die voortvloeit uit het gebruik van de website zelf.

5. Privacy

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden, tenzij wettelijk verplicht.

6. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, bezoeken en gebruik van de website gelnagels-zetten.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.